Close

21:26 / 24 september 2020

Terugblik CoFoF 3 – Terugkijken op de hoogtepunten en foto’s

Ondanks de 1,5 meter afstand tussen een selecte groep impact investeerders was de derde editie van Co-FoF een succes

Terugblik CoFoF 3 – Terugkijken op de hoogtepunten en foto’s

Macro-economische inzichten

Een macro-economisch perspectief van de impact van COVID-19 en inzichten in steunpakketten van de Nederlandse overheid en EU werden gedeeld door Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab.

Wat is de rol van de overheid?
In drie rondetafelgroepen werd de rol van de impact investeringssector bij de wederopbouw van de economie besproken.

De centrale discussiepunten waren (verrassend) gerelateerd aan de rol van de overheid. Wat is de rol van de overheid bij het (her)opbouwen van een duurzame economie? Hoe kan de overheid de optimale omgeving creëren waarin startende en scale-up bedrijven met impact kunnen floreren? Is meer overheidsingrijpen nodig?

Er was consensus over de noodzaak van stabiliteit en consistentie op de lange termijn in het nationale beleid. Internalisering van externe effecten, b.v. CO2-belasting, kan een gelijk speelveld creëren voor impact bedrijven. De overheid kan de belasting op hulpbronnen verhogen en de belasting op arbeid verlagen, en zo stimuleren om hulpbronnen te sparen en banen te scheppen.

De overheid kan ook een rol spelen bij het terugdringen van risicovolle financiële transacties bij zowel start-ups als grotere investeringen. VC’s en investeerders hebben een hoge risicobereidheid, en de overheid kan ondersteunen door bijvoorbeeld seed capital beleid voor bedrijven in een latere groeifase te formuleren. Samen met de overheid moet het financieringsgat worden verkleind.

De impact investeringssector kan de rol van inspirator op zich nemen en meer traditionele financiers bij impact transacties betrekken.

Kans om deals te delen
Last but not least betraden tijdens de Deal Sharing Opportunity drie impact investeerders het podium om een co-financier voor een specifieke transactie te vinden. Hopelijk heeft er wat matchmaking plaatsgevonden tijdens de netwerk drinks!

04 maart 2021

CoFof 6 -Impact Investeren: Hoe te sturen op een Innovatiever & Duurzamer Nederland?

Article Read

24 september 2020

Terugblik CoFoF 3 – Terugkijken op de hoogtepunten en foto’s

Article Read

17 juli 2020

Terugblik CoFoF 2 – samenvatting van de hoogtepunten en foto’s.

Article Read

31 juli 2020

CoFoF 1: start van een nieuw peer-to-peer ecosysteem voor traditionele en impact gedreven financiers

Article Read